Instytut Autostrada Technologii i Innowacji


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został w 2014 roku partnerem w inicjatywie budowania konsorcjum technologicznego, który ma być próbą dokonania przełomu we współpracy polskiej nauki z gospodarką. Już w początkowym okresie w skład konsorcjum IATI wchodziło 17 uczelni, 3 przedsiębiorstwa oraz 2 instytuty badawcze. Potencjał naukowo-badawczy IATI systematycznie się zwiększa.

Podstawowym celem przedsięwzięcia są wspólne projekty, wymiana informacji i doświadczeń. IATI ma stanowić forum integracji przedsiębiorców i uczelni.

Liderami całej inicjatywy są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Rolniczego powstały dwa centra kompetencji oraz podjęto działania w szerszym łączenia zadań IATI w obszarze Środowisko.  

Koordynatorem obszaru Środowisko jest prof. dr hab. inż. Jan Pawełek.

Kontakt:
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 12-6624108

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies